Behind the scenes in the archive

As mention in earlier post I was invited to Hemslöjden Skåne in Landskrona, Sweden to visit their digital archive at Digitalmuseum.se a couple of weeks ago. The collection of handicraft objects is unique and an important part of the Swedish handicraft history. The cataloged and digitized archive makes the objects available for anyone enter the museum online.

In an orderliness and well looked after library, treasures from hundreds of years back, fragile and beautiful treasures hide. I got to see the textile items but in the collection you’ll find everything from wooden spoons, photographs and candle holders to quilts, dolls, aprons and more.

The textiles in this post are gathered in the collections of Stiftelsen Skånsk Hemslöjd and Östra Skånes Hemslöjdsförening.

This is a great source to not only enjoy as eye candy, but to get knowledge and inspiration.

Hemslöjdens samlingar
Inom Hemslöjdsrörelsen i Sverige finns arkiv med samlingar av slöjd, inventeringar, foton, mönster och prover från 100 års samlad verksamhet. Hemslöjdens Samlingar omfattar ett 30-tal arkiv från hela Sverige, drygt 45.000 föremål. På initiativ av Nämnden för hemslöjdsfrågor, nfh.se och Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund, www.hemslojden.org överfördes hösten 2013 enbefintlig databasen till Primus Net/Digitalt museum. Samlingarna blir på ett helt nytt sätt tillgängliga, dels för forskning, dels som kunskapsbank och inspirationskälla för yrkesverksamma inom de kreativa näringarna och för en slöjdintresserad allmänhet.

Två hemslöjdsarkiv i Skåne
Skånes två hemslöjdsarkiv, Stiftelsen Skånsk Hemslöjd och Östra Skånes Hemslöjdsförenings arkiv, har potential att bli en resurs för forskare, yrkesverksamma inom de kreativa näringarna och en slöjdintresserad allmänhet. Där finns allt från 1700-tals dynor i flamsk till skisser av textilkonstnärer som Ingrid Dessau, Lilli Zickermans textilinventering och filminspelningar av korgmakare i norra Skåne från tidigt 1900-tal. Överföringen av Hemslöjdens Samlingar till Primus Net/Digitalt museum gör det möjligt för oss att tillgängliggöra vårt arkivmaterial för en bred publik. Idag är ca 50% av Skånes samlingarna registrerade i databasen Primus, drygt 4000 poster varav ca 1500 är publicerade på Digital Museum. Det som har publicerats är främst föremålsposter.

 

2 Responses to Behind the scenes in the archive

  1. Rike says:

    A dream, Elisabeth!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>